Rensdyr

Baby Thunder

Plast / 9 cm

 

Baby Blitzen

Plast / 9 cm

 

Baby Rudolf

Plast / 9 cm

 

Thunder Julekugler

Glas / 6 cm / 2 stk.

 

Mini Thunder Julekugler

Glas / 4 cm / 3 stk.

 

Mini Blitzen Julekugler

Glas / 4 cm / 3 stk.

 

Mini Comet Julekugler

Glas / 4 cm / 3 stk.

 

Rudolf Julekugler

Glas / 6 cm / 2 stk.

 

Mini Rudolf Julekugler

Glas / 4 cm / 3 stk.